Tesco to exit U.S.; takes $3.5 billion global write-down